Avís legal i Condicions de la Botiga

Benvinguts a les normes de funcionament i Condicions Generals de Compra a la botiga on-line de Navarroverd.

1- Condicions generals de compra i acceptació

2- Naturalesa de la botiga virtual

3- Operativa de la botiga virtual

..... 3.1 Registrar-se a la botiga

..... 3.2 Assortiment de productes i aplicació dels preus

..... 3.3. Realització de la compra

..... 3.4.Enviar un encàrrec a un altre punt d'Espanya o del món.

..... 3.5.Preparación de comandes i la seva distribució

..... 3.6.Entrega i devolució de comandes

..... 3.7. Formes de pagament

..... 3.8.Confidencialidad i seguretat

4. Força major

5.Ley aplicable i jurisdicció

1. Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra i acceptació regulen l'adquisició mitjançant la nostra pàgina web www.floresnavarro.com

Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

NAVARROVERD, S.L.

CIF: B-63643563

C / Bruc, 89 local

08009 Barcelona

www.floresnavarro.com

En comprar a la botiga, el client disposarà d'una opció per consultar les condicions generals de la botiga virtual de Navarroverd.

2- Naturalesa de la botiga virtual.

La botiga està orientada a consumidors finals, en el sentit establert per la llei 26/1984, de 19 de Juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per la utilització o consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d'estar legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos els serveis de la botiga a majoristes, distribuïdors, centrals de compres, grans superfícies i altres intermediaris professionals.

En virtut del que s'ha expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga virtual.

Navarroverdverd es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l'accés a ella temporal o definitivament.

3. Operativa de la botiga virtual

3.1. Registrar-se a la botiga.

El client que accedeix a la botiga per primera vegada i vulgui comprar, quedarà registrat a l'omplir el formulari que us apareixerà per la pantalla al moment del tancament de la compra. A partir d'aquest moment ja serà client de Navarroverd i constarà a la nostra base de dades de clients d'Internet. Sempre podrà accedir a tots els serveis que trobarà ara a la pàgina web i d'altres que poden aparèixer en un futur. Un cop es registri a Navarroverd, rebrà via i.mail el comprovant de l'alta amb totes les seves dades i el comprovant de la sol·licitud de compra i podrà gaudir de tots els beneficis que tenen els clients de Navarroverd. Si no vol donar-se d'alta com a usuari sempre pot fer-ho com a convidat amb el que no es registra la seva informació i quan torni a realitzar una compra se li tornaran les dades d'enviament i no podrà entrar al seu panell per veure les comandes realitzades.

En qualsevol cas, Navarroverd informa als seus Usuaris de que sempre que realitzin una compra, se'ls enviarà un correu electrònic transaccional comunicant la confirmació de compra dels productes i la confirmació del pagament. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'Usuari a fi d'informar-lo qualsevol modificació o novetat relacionada amb la seva comanda.

D'altra banda, Navarroverd podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés.

A causa de la naturalesa del producte que venem a la nostra botiga (flors i plantes per enviar de regal) té una gran importància disposar de la màxima informació possible, com adreces i telèfons de contacte, per poder resoldre amb la major brevetat i seguretat qualsevol imprevist tant en l'elaboració de l'encàrrec com en el lliurament.

El client sempre pot exercir el dret de modificar o donar de baixa les seves dades enviant un correu electrònic a tienda@floresnavarro.com o trucant al 93.207.07.22

3.2. Assortiment de productes i aplicació dels preus

Navarroverd ofereix un ampli assortiment de flors, plantes i composicions de tota mena. Des del seu ordinador, el client pot adquirir sense necessitat de desplaçar-se.

Navarroverd vol informar-li que la imatge dels productes mostrats a la botiga virtual pot variar una mica en el lliurament pel fet que les plantes no són totes idèntiques i els rams són creacions artístiques. Tot i que els floristes les realitzen amb un patró de model igual que el que apareix a la pàgina web, no sempre serà exacte.

No obstant això, Navarroverd garanteix les quantitats de flors i mides de les plantes tal com s'indiquen a la botiga virtual.

Els preus dels productes de la botiga inclouen l'IVA aplicable en cada cas. Les flors fresques, plantes i els accessoris el 21% i 10% els bombons

Tots els preus dels productes estan indicats sempre en Euros.

Navarroverd es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels productes exposats, així com suspendre la seva venda o cancel·lar-temporal o definitivament.

3.3. Realització de la compra

A la nostra botiga trobarà tots els productes que estan disponibles aquest dia.

Cada dia s'actualitzen i es retiren els productes que estan esgotats o que els acaba la temporada i s'afegeixen de nous.

Vostè podrà navegar pels menús de la botiga fins arribar al producte desitjat que trobarà possiblement en diverses opcions de mides o de colors a escollir.

Un cop hagi és agafat el producte ha d'incloure al carro de la compra, podent afegir més productes al mateix carro.

Es pot consultar en qualsevol moment el contingut del carro i treure alguna cosa que no li interessi.

per acabar, haurà de dirigir-se a "caixa" i podrà realitzar els passos següent finals per concloure la compra.

Navarroverd es compromet a tenir realitzat el seu encàrrec de flors o plantes en un termini màxim de 3 hores després de l' tancament de l'encàrrec per Internet i llest per sortir de repartiment.

Si el seu encàrrec es realitza abans de les 18h podrà ser lliurat per al mateix dia, en cas contrari el lliurament es faria efectiva l'endemà ja que tots els encàrrecs rebuts a partir de les 18h són recollits a les 08h del matí següent. L'import mínim d'enviament són 30EUR.

3.4. Enviament d'un encàrrec a un altre punt d'Espanya o del Món.

En cas de voler enviar flors o plantes fora de la zona de repartiment de Navarroverd, hauràs posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 93 207 36 61 o contactar via mail.

Si els enviaments són fora de la zona de repartiment de Navarroverd però dins de la Península podrà fer-ho des de la nostra web https://floristerianavarro.es

3.5. Preparació de la comanda i la seva distribució

Navarroverd garanteix que tots els productes exposats estan disponibles, encara que per la seva naturalesa, podria ser que variï un color, mida o fins i tot que no hi hagués la quantitat desitjada. En aquest cas Navarroverd es posarà en contacte amb el client per acordar qualsevol modificació.

Segons el tipus de compra, totes les comandes seran distribuïts de dues formes:

A través dels mitjans disponibles a Navarroverd

Per a la resta del territori nacional t'has de posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 207 36 61 o contactar via mail .

En el primer cas, el client podrà consultar l'increment per transport que tindrà la seva compra. Aquest increment està subjecte a les taules de transport segons destinació de la comanda.

En el segon cas, el client s'haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 207 36 61 o contactar via mail .

Navarroverd es reserva el dret de modificar unilateralment , en qualsevol cas i sense previ avís, les tarifes de transport per a la distribució dels productes venuts.

3.6. Lliurament i devolució de comandes.

a) Lliurament a domicili que ens indiqui

Aquesta opció permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en totes aquelles poblacions dins de la zona de repartiment de Navarroverd.

El lliurament a domicili s'efectua mitjançant la nostra flota de vehicles, amb el personal format per al maneig de flors i plantes.

Per lliuraments fora de la zona de servei de Navarroverd, hauràs posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 207 36 61 o contactar via mail.

Horaris de lliurament

L'horari de lliurament d'encàrrecs de la zona de repartiment de Navarroverd és des de les 8: 00h fins a les 22: 00h, tots els dies de l'any sense excepció, inclosos dissabtes i diumenges.

L'horari de lliurament dels encàrrecs que es recolliran directament a la nostra botiga és de les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

Navarroverd i la seva botiga virtual no tanquen mai.

En cas de voler que el lliurament de la seva comanda es realitzi en un ara concreta, necessitem que ens els indiqui amb una tolerància de 3 hores.

En cap cas Navarroverd acceptarà un horari de lliurament en Festes assenyalades de l'any que es poden consultar al nostre aparador "Festes Especials"

Hi ha una opció de "lliurament al matí" i "lliurament a la tarda" en algunes festes assenyalades tal com s'indica en aquesta secció i altres "festes especials" en què el lliurarem durant tot el dia sense compromís de franja horària. Reserva sempre que sigui possible les seves flors amb un dia d'antelació per poder garantir-li el millor servei.

Per als lliuraments a la resta del territori nacional t'has de posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 207 36 61 o contactar via mail.

Navarroverd no assumeix cap responsabilitat pel retard d'un lliurament de comanda quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els termes i condicions previstos en el punt 4, en aquestes condicions generals.

Despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament són variables segons destinació de la comanda. El seu import total apareixerà sempre en el moment del tancament de l'encàrrec a la pàgina web.

Devolucions

D'acord amb el que disposa l'article 103, del Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el client no podrà tornar a Navarroverd productes frescos si la devolució no es produeix dins de les 24 hores següents a la lliurament o recollida de la comanda.

3.7. Formes de pagament

El pagament pot efectuar-se mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:

Visa

Visa (en totes les seves versions de La Caixa)

Visa

Mastercard

Targeta Mestre

4B

I qualsevol targeta que contempli el nou sistema garantit de "compra segura", de recent implantació.

Estem contínuament estudiant la manera de garantir millor les transaccions realitzades per Internet mitjançant la facilitació dels 16 dígits de la targeta de pagament.

Navarroverd garanteix la total seguretat de les seves transaccions, ja que disposa dels més actuals estàndards tecnològics pel que fa a protocols i sistemes de seguretat.

Tots els cobraments s'efectuen a través de la passarel·la segura de la Caixa a través d'Cyberpack, amb la total garantia de seguretat pel que fa a les seves dades de targeta i la seva numeració.

Navarroverd mai disposa de la informació numèrica de la seva targeta, sent La Caixa qui gestiona aquesta informació i ens facilita el "ok" de cada pagament en les compres.

Properament, serà d'ús obligat el sistema de "compra segura", facilitant en cada compra per Internet, el número secret o password que només vostè ha de conèixer de la seva targeta i que garantirà el que ningú pugui utilitzar la seva numeració en alguna transacció fraudulenta.

Nosaltres implantarem aquest nou servei molt aviat, independentment que serà implantat poc a poc en el termini de 2 anys per totes les entitats bancàries de tot el món. Tant a Europa, Àsia, Amèrica que ja tenen establertes les seves dates i terminis d'implantació total.

3.8. Confidencialitat i seguretat

Navarroverd manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients i es compromet a protegir les esmentades dades dels clients de la botiga virtual.

D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/67 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, de Protecció de dades de caràcter personal, Navarroverd informa l'Usuari de l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament:

NAVARROVERD, S.L. - CIF: B-63643563 - C / Bruc, 89 local - 08009 Barcelona - correu electrònic: tienda@floresnavarro.com

L'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la web, o proporcionades omplint qualsevol formulari que aparegui, així com els derivats de les eventuals relacions comercials que puguin generar-se, a la nostra base de dades. L'Usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes, els drets reconeguts en el nou Reglament General de Protecció de Dades i particularment els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos descrits. Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercits per l'Usuari mitjançant sol·licitud dirigida a NAVARROVERD, S.L. - C / Bruc, 89 local - 08009 Barcelona, ​​o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça tienda@floresnavarro.com Navarroverd S.L. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reglament UE 2016/679 pel qual s'aproven les Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

No obstant això, Navarroverd pot revelar, a requeriment de les autoritats competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que tingui a través dels seus sistemes informàtics, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a aquest cas.

En cap cas, Navarroverd revelarà el contingut d'aquesta informació a empreses i serveis de màrqueting, bases de dades comercials i terceres entitats que es dediquin a publicitat, llistes de màrqueting massiu o activitats relacionades amb Spam i similars.

4. Força Major

S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

I-Qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable.

II- errors en l'accés a les diverses pàgines web de la botiga de Navarroverd.

III-Els errors en el subministrament de la xarxa elèctrica o telefònica.

IV- els danys produïts per tercers o atacs a la nostra pàgina web (virus, hackers, etc..) que afectin la qualitat del servei i que no sigui imputable a Navarroverd ni a l'usuari.

V els errors en la transmissió, difusió i emmagatzematge o enviaments a través de tercers dels productes continguts a la botiga virtual de Navarroverd.

VI- Incendis

VII- Inundacions o terratrèmols

VIII- Vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i per tant, el compliment de les obligacions de Navarroverd.

IX- l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o e NERGIA elèctrica.

X-Accident

XI- Conflictes bèl·lics

XII-Embargaments comercials o de qualsevol altre tipus.

XIII- gelades o sequeres, que no permetin el correcte subministrament de flors o plantes.

XIV- Qualsevol disposició governamental.

5. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals de Compra s'interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la ressolució de litigis, pot accedir en línia a la plataforma europea següent:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

NAVARROVERD, SL

Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 37.000, Foli 209, Full B-294.620, Inscripció 1ª -

CIF B-63643563

Adreça: c / Bruc, 89, baixos

08009 - Barcelona

Tel. 93.207.07.22 Fax 93 459 18 37